Inauguracja Klubu Seniora - Serwis Konsultacji Społecznych Miasta Puławy

Urząd Miasta Puławy, ul. Lubelska 5, 24-100 Puławy, tel. 81 458 60 01, um@um.pulawy.pl   Biuletyn informacji publiczej Urzędu Miasta Puławy

Inauguracja Klubu Seniora

data aktualizacji: 11 miesięcy temu 31.07.2019, odsłon: 1154, ~UM Puławy

30 lipca Prezydent Miasta Puławy Paweł Maj zainaugurował działalność Klubu Seniora w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia przy ulicy Kołłątaja 64. Klub Seniora funkcjonuje w ramach projektu „Aktywni puławscy seniorzy”, współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.
Celem głównym Projektu jest wzrost dostępności wysokiej jakości usług społecznych poprzez realizację zintegrowanych usług społecznych, oraz rozwój środowiskowych form pomocy i samopomocy dla osób starszych, niepełnosprawnych i niesamodzielnych. Wsparcie Klubu Seniora obejmuje m.in.: zajęcia aktywizacyjne np. treningi kompetencji i umiejętności uczestnictwa osób starszych w życiu społecznym, zajęcia integracyjne, zajęcia sportowe, wykłady tematyczne z zakresu poznawania świata w XXI wieku z zakresu poznawania nowych kultur, tolerancji, samorządności, równości szans, spotkania ze specjalistami (lekarzem, prawnikiem, terapeutą), kurs obsługi komputera, tableta, smartfona, udział w wydarzeniach kulturalnych, udział w grupach wsparcia. Uczestnicy Klubu Seniora otrzymali „kopertę życia”, gdzie mogą zamieścić najważniejsze informacje dotyczące swojego zdrowia.
Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia zostanie oficjalnie otwarty już we wrześniu.
Projekt realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach.

+ 7 głosów: 7 (100%) 0 -
Udostępnij na Google+