Sesja z dnia 28 lutego 2019 r. - Serwis Konsultacji Społecznych Miasta Puławy

Urząd Miasta Puławy, ul. Lubelska 5, 24-100 Puławy, tel. 81 458 60 01, um@um.pulawy.pl   Biuletyn informacji publiczej Urzędu Miasta Puławy

Sesja z dnia 28 lutego 2019 r.

data aktualizacji: 2 miesiące temu 1.03.2019, odsłon: 194, ~Hanna Wenerska

Na sesji w dniu 28 lutego br. radni przyjęli stanowisko Rady Miasta Puławy z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych – treść stanowiska

Ponadto podjęto uchwały: w sprawie przyjęcia od Wojewody Lubelskiego przez Miasto Puławy obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na terenie Gminy Miasto Puławy w 2019 roku oraz w sprawie wyrażenia zgody na używanie herbu Miasta Puławy przez Puławską Grupę Darta.

Przyjęto Program Zamierzeń Inwestycyjnych Miasta Puławy na lata 2019- 2023. W programie zostały ujęte wieloletnie zamierzenia inwestycyjne realizowane przez gminę, spółki komunalne i jednostki miejskie. Dokument uszczegóławia działania strategiczne zapisane w Strategii Rozwoju Miasta Puławy do roku 2020 z perspektywą do 2030.

Została również radnym przedłożona Informacja Prezydenta Miasta Puławy o zgłoszonych roszczeniach i wydanych decyzjach w związku ze zmianą wartości nieruchomości na skutek uchwalenia lub zmiany planu zagospodarowania przestrzennego za rok 2018”.

 

 

+ 0 głosów: 0 (0%) 0 -
Udostępnij na Google+