Skrót XI sesji Rady Miasta Puławy - Serwis Konsultacji Społecznych Miasta Puławy

Urząd Miasta Puławy, ul. Lubelska 5, 24-100 Puławy, tel. 81 458 60 01, um@um.pulawy.pl   Biuletyn informacji publiczej Urzędu Miasta Puławy

Skrót XI sesji Rady Miasta Puławy

data aktualizacji: 9 miesięcy temu 27.09.2019, odsłon: 687, ~UM Puławy

26 września w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Puławy odbyła się XI sesja Rady Miasta Puławy VIII kadencji.

Dużą część obrad poświęcono kondycji miejskich spółek. Przyjęto m.in. informację o stanie finansowym i funkcjonowaniu spółki komunalnej Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „Wodociągi Puławskie”, o stanie finansowym i funkcjonowaniu spółki Puławski Park Naukowo – Technologiczny, o stanie Okręgowego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, Zakładu Usług Komunalnych, Przedsiębiorstwa „Nieruchomości Puławskie” i Miejskiego Zakładu Komunikacji.

Wśród pozostałych tematów znalazły się m.in. podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2019 -2026, podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr III/21/18 Rady Miasta Puławy z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych na rok 2019 dla miasta Puławy, czy przyjęcie informacji o stanie realizacji Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Miasto Puławy na lata 2017 – 2021.

Pełny program sesji dostępny jest w tym miejscu.


+ 0 głosów: 2 (0%) 2 -
Udostępnij na Google+