Dostosuj wydruk

Zagłosuj na mural w Puławach - ankieta

Zagłosuj na mural w Puławach - ankieta

Historyczne, nowoczesne lub awangardowe. Zaskakują, zachwycają, budzą kontrowersje, skłaniają
do refleksji, ale bez wątpienia ożywiają miejski krajobraz, dają drugie życie starym murom
i uatrakcyjniają budynki.

Murale, bo o nich mowa zyskały w ostatnich latach w Polsce ogromną popularność.  Street art staje się nieodłącznym elementem przestrzeni miejskiej i piękną formą wizualnego przekazu.


W Puławach murale też znalazły swoich zwolenników. W zeszłorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego ponad 500 osób zagłosowało na projekt pn. „Wykonanie murali na dużych powierzchniach
w Puławach”. Projekt zwyciężył i w związku z tym już na początku roku podjęto działania zmierzające do jego realizacji. Miasto Puławy wystąpiło z zapytaniem ofertowym do firm z branży street art.
W odpowiedzi wpłynęło do nas 14 projektów wielkoformatowych malowideł ściennych.

Z przestrzeni miejskiej wybrano dwie ściany: boczną ścianę Urzędu Miasta Puławy (od strony POK „Dom Chemika”) oraz boczną ścianę Szkoły Podstawowej nr 6.

Murale zaprojektowane na ścianę urzędu zawierają elementy historyczne charakterystyczne
dla naszego miasta. Postacie, budynki z przeszłości w połączeniu z nowoczesnością. Takie było główne założenie.

Murale zaprojektowane na budynek szkoły miały zawierać w swym wyrazie samolot zgodnie
z nazwą szkoły (szkoła im. Polskich Lotników) i być odpowiedzią na hasło – „Puławy zarażają radością”.

Ocena ofert zostanie dokonana według następujących kryteriów, którym przyporządkowano następujące wagi:

- 40% cena projektu

- 30%  wyraz artystyczny projektu

- 30% rekomendacje i doświadczenie kontrahenta

Wyraz artystyczny projektu jest bardzo trudny w ocenie, dlatego decyzję w tej kategorii zostawiamy Państwu.

Oddajemy w ręce mieszkańców wszystkie projekty murali i zapraszamy do wzięcia udziału w ankiecie. Kryterium ceny, rekomendacje oraz nazwę wykonawców nie zostaną podane do publicznej wiadomości na etapie głosowania celem zachowania Państwa obiektywnego spojrzenia  na walory artystyczne.


Ankieta będzie aktywna do 24 sierpnia.

W ankiecie mogą Państwo wskazać po jednym muralu z podanych dwóch grup lub tylko jeden mural z 14 zaprezentowanych projektów. Głosować mogą tylko mieszkańcy Puław, a zagłosować można tylko raz na dany  numer PESEL. Po zakończeniu głosowania Państwa głosy będą weryfikowane. Pod uwagę zostaną wzięte tylko głosy osób, których numer PESEL widnieje w bazie mieszkańców.

Głosy mieszkańców przełożą się na punkty w kryterium Wyraz artystyczny podany w zapytaniu ofertowym. Do tej punktacji doliczymy punkty za cenę projektów podaną w odpowiedzi na zapytanie oraz za rekomendację i doświadczenie. Suma punktów wyłoni zwycięzcę.


autor: UM Puławy

Źródło:

Dodano: 2020.08.10

konsultacje.pulawy.eu