Dostosuj wydruk

Budżet Obywatelski 2017

 

UCHWAŁA NR XXI/190/16 RADY MIASTA PUŁAWY z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Puław dotyczących budżetu Miasta Puławy

Zarządzenie nr A/85/16 z 13 kwietnia 2016 roku w sprawie realizacji działań objętych procedurą Budżetu Obywatelskiego Miasta Puławy

Zarządzenie nr A/129 /16 Prezydenta Miasta Puławy z dnia 4 lipca 2016 roku w sprawie powołania zespołu ds. opiniowania projektów zgłoszonych w ramach Budżetu Obywatelskiego

FORMULARZ ZGŁASZANIA PROJEKTU  do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Puławy na 2017 rok

Lista projektów ogólnomiejskich zgłoszonych przez mieszkańców

Lista projektów zgłoszonych przez mieszkańców w REJONIE I

Lista projektów zgłoszonych przez mieszkańców w REJONIE II

Lista projektów zgłoszonych przez mieszkańców w REJONIE III

Lista projektów zgłoszonych przez mieszkańców w REJONIE IV

Plakat BO

Protokół końcowy z głosowania na projekty w Gminie Miasto Puławy na projekty w Budżecie Obywatelskim

Lista projektów które będą skierowane do realizacji w 2017 roku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

admin

Źródło:

Dodano: 2016.04.19

konsultacje.pulawy.eu