Chcę zgłosić projekt - Serwis Konsultacji Społecznych Miasta Puławy

Urząd Miasta Puławy, ul. Lubelska 5, 24-100 Puławy, tel. 81 458 60 01, um@um.pulawy.pl   Biuletyn informacji publiczej Urzędu Miasta Puławy

Chcę zgłosić projekt

data aktualizacji: ponad rok temu 20.04.2016, odsłon: 2063

 

Chcesz zgłosić projekt do BO? Nic prostszego!

Propozycje projektów do Budżetu Obywatelskiego należy składać na formularzu zgłaszania projektu, który jest dostępny w formie papierowej w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Puławy (formularz dostępny od 1 sierpnia br.) oraz do pobrania na stronie internetowej www.pulawy.eu w zakładce Budżet Obywatelski. Aby złożyć formularz nie musisz wychodzić z domu. Możesz zrobić to przez INTERNET. Jeśli jednak nie masz takiej możliwości, wypełniony formularz należy złożyć w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Puławy lub wysłać pocztą na adres:

Pamiętaj o liście poparcia!

Jeśli składasz wniosek w urzędzie pamiętaj, aby dołączyć listę z podpisami mieszkańców popierających twój projekt.

Jeśli składasz wniosek drogą elektroniczną, listę poparcia możesz wysłać w postaci skanu i dołączyć do wniosku w załącznikach.

Urząd Miasta Puławy
ul. Lubelska 5
24-100 Puławy

 

Co zawiera formularz?

 • nazwę projektu – masz już pomysł na projekt, musisz nadać mu tytuł, najlepiej krótki i zrozumiały. Jeśli Twój projekt otrzyma opinie pozytywną, zostanie wpisany na kartę do głosowania właśnie pod tym tytułem,

 • opis projektu – czyli co autor miał na myśli? Czego dotyczy projekt, jakie są jego główne założenia i jakie działania zostaną podjęte przy jego realizacji,

 • uzasadnienie – informacja o tym jaki jest cel danego projektu, z czego wynika potrzeba jego realizacji i komu będzie służył,

 • dodatkowe nieobowiązkowe załączniki – do swojego projektu możesz dołączyć dokumentację pomocniczą w postaci rysunków, zdjęć, kosztorysu lub innych materiałów, które będą pomocne w zaopiniowaniu projektu. Nie są one jednak obowiązkowe,

 • dane wnioskodawcy – imię i nazwisko, adres zamieszkania, rok urodzenia, telefon i e-mail. Dane te są potrzebne do kontaktu z wnioskodawcą. Jeśli błędnie wypełniłeś wniosek lub pominąłeś którąś rubrykę, będziemy się mogli z Tobą skontaktować, żebyś mógł uzupełnić brakujące dane,

 •  listę poparcia - pod każdym twoim pomysłem do budżetu obywatelskiego musisz zebrać 20 podpisów mieszkańców, popierających Twój projekt

 • oświadczenie – jeśli nie jesteś zameldowany w Puławach, ale zamieszkujesz na terenie miasta, to we wniosku oświadczasz, że tak właśnie jest. Oświadczasz także, że wszystkie dane we wniosku są prawdziwe oraz o tym, że  wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Urząd Miasta Puławy na potrzeby prowadzenia działań  i prac związanych z realizacją Budżetu Obywatelskiego,

 • data i podpis – pamiętaj, aby pod wnioskiem w formie papierowej złożyć własnoręczny podpis (imię i nazwisko).

 

O czym muszę pamiętać?

Projekt może dotyczyć różnych sfer życia publicznego, które należą do zadań własnych gminy. Zastanów się co można jeszcze ulepszyć, czego brakuje w Twojej okolicy, może coś należałoby wyremontować. A może chcesz zorganizować jakieś wydarzenie integrujące wspólnotę lokalną, warsztaty albo wystawę? Wszystko zależy od Ciebie.

Jednak każdy projekt musi spełniać pewne wymagania, aby był zaakceptowany i poddany pod glosowanie mieszkańców. Projekt musi:

 • wynikać z zadań własnych gminy,
 • być zlokalizowany na terenach należących do Miasta Puławy,
 • być możliwy do realizacji w ciągu jednego roku budżetowego,
 • nie przekraczać kwoty przeznaczonej w danym roku na projekt,
 • być zgodny z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Puławy.

 

ZADANIA WŁASNE GMINY (kliknij)

 

TERENY NALEŻĄCE DO MIASTA

Zgłoszony projekt musi znajdować się na terenie należącym do miasta Puławy. Nie ma możliwości zrealizowania projektu, który ma być zlokalizowany  na terenie prywatnym lub oddanym w wieczystą dzierżawę.

Sprawdź mapę własności gminy TUTAJ.

 

PROJEKT MUSI BYĆ MOŻLIWY DO ZREALIZOWANIA W CZASIE JEDNEGO ROKU BUDŻETOWEGO

To oznacza, że inwestycja którą zaplanujesz, musi być zrealizowana w czasie jednego roku, czyli od stycznia do grudnia 2019.

KWOTA

Prezydent Miasta Puławy określa kwotę, do rozdysponowania w Budżecie Obywatelskim. W tym roku jest to kwota 2 100 000 zł, z czego:

- 70% tej kwoty przeznaczona jest na projekty DUŻE (czyli te do kwoty 735 500 zł)

- 30% na projekty MAŁE (czyli te do kwoty 157 000 zł)

 

Ale ile kosztuje mój pomysł?

Ciebie nic nie kosztuje. Jak wyliczyć mniej więcej, czy dana inwestycja mieści się w kosztach? Sprawdź TUTAJ. W cenniku są przykładowe szacunkowe ceny inwestycji. Nie musisz robić dokładnego wyliczenia, tym zajmą się pracownicy Urzędu Miasta Puławy.

Nadal masz wątpliwości? Zadzwoń i zapytaj.

 

SKŁADANIE WNIOSKÓW

od 1 sierpnia do 6 września 2019 r.

 

 FORMULARZ DO POBRANIA

No dobrze, ale co dalej?

Teraz Twój projekt zostanie zaopiniowany. Najpierw przeanalizujemy czy formularz jest poprawnie uzupełniony, a następnie czy Twój projekt spełnia wymogi formalno-prawne, czy nie przekracza kwoty przeznaczonej w ramach Budżetu Obywatelskiego na realizację projektu. Opiniowaniem projektów zajmuje się specjalny Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego powołany przez Prezydenta, a także Doraźna Komisja ds. Budżetu Obywatelskiego Rady Miasta Puławy.

Pamiętaj! Jeżeli dane we wniosku są niekompletne, czegoś brakuje lub źle oznaczyłeś rejon projektu skontaktujemy się z Toba, abyś miał możliwość uzupełnić braki i skorygować błędy.

Jeżeli Twój projekt został zaopiniowany NEGATYWNIE, informację wraz z uzasadnieniem decyzji otrzymasz mailowo lub listownie.

Jeżeli Twój projekt został zaopiniowany POZYTYWNIE, gratulujemy! Powiadomimy Cię o tym, a projekt zostanie wpisany na kartę do głosowania i poddany pod głosowanie mieszkańców.


Zaopiniowane projekty zostaną udostępnione na stronie internetowej Urzędu Miasta Puławy - www.pulawy.eu oraz w serwisie – konsultacje.pulawy.eu.


 

 

Masz pytania? W każdą środę lipca i sierpnia czekamy na Ciebie na Placu Chopina.

Przyjdź! Porozmawiaj z nami! Dowiedz się więcej!

 

W każdą środę lipca i sierpnia

Plac Chopina

od 15:00 do 17:00