Co nowego w Budżecie Obywatelskim 2020? - Serwis Konsultacji Społecznych Miasta Puławy

Urząd Miasta Puławy, ul. Lubelska 5, 24-100 Puławy, tel. 81 458 60 01, um@um.pulawy.pl   Biuletyn informacji publiczej Urzędu Miasta Puławy

Co nowego w Budżecie Obywatelskim 2020?

data aktualizacji: ponad rok temu 20.04.2016, odsłon: 2089, ~admin

 

Zmiany w regulaminie BO

 

1. Podpisy poparcia

Nowelizacja Ustawy o Samorządzie gminnym zobligowała miasta które wprowadziły u siebie budżet obywatelski do zbierania podpisów poparcia pod projektami zgłaszanymi do Budżetu Obywatelskiego. W związku z tym, w nowej edycji BO, pod każdym projektem należy zebrać 20 podpisów poparcia mieszkańców Puław. Listę poparcia należy dołączyć do projektu składając go tradycyjnie w urzędzie lub przesłać skanem w przypadku gdy wniosek składamy drogą elektroniczną.

 

 

2. Brak podziału na rejony

W edycji Budżetu Obywatelskiego 2020 nie będzie rejonizacji miasta, czyli podziału projektów na rejonowe i ogólnomiejskie jak było w latach poprzednich. Wynika to z nowych zapisów Ustawy o samorządzie gminnym.

 

 

 

3. Nowy podział projektów

Projekty zgłoszone przez mieszkańców będą dzielone na projekty DUŻE i projekty MAŁE. O kwalifikacji projektów do danej grupy decydował będzie Zespół ds. opiniowania projektów powołany przez Prezydenta Miasta Puławy.

W zależności od tego na jaką kwotę szacuje się wartość realizacji projektu, zostanie on zakwalifikowany do projektów

DUŻYCH (projekty do kwoty 735 000 zł)

lub

MAŁYCH (projektów do kwoty 157 500 zł)

 

4. Tryb odwoławczy

Jeśli zgłosiłeś projekt i został on oceniony negatywnie, możesz się odwołać od tej decyzji. Masz na to 3 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy zaopiniowanych projektów.

 

 

 

Pamiętaj! Zgłaszając projekt nie musisz znać jego wartości, nie dołączasz żadnych wycen, kosztorysów ani biznes planów! Szacownie kosztów projektu należy do Zespołu opiniującego.