Zadzwoń i zapytaj - Serwis Konsultacji Społecznych Miasta Puławy

Urząd Miasta Puławy, ul. Lubelska 5, 24-100 Puławy, tel. 81 458 60 01, um@um.pulawy.pl   Biuletyn informacji publiczej Urzędu Miasta Puławy

Zadzwoń i zapytaj

data aktualizacji: ponad rok temu 19.04.2016, odsłon: 1843, ~admin

Lista kontaktów:

Wydział Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej
Wydział odpowiedzialny za koordynację i realizację Budżetu Obywatelskiego

Ewelina Borawska tel. 81 458 61 44               
e-mail: konsultuj@um.pulawy.pl     


Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Ewidencja gruntów, prowadzenie nazewnictwa ulic, placów i numeracji porządkowej nieruchomości

Maria Kliszcz tel. 81 458 60 63                     
e-mail: nieruchomosci@um.pulawy.pl


Wydział Rozwoju Miasta

Szacowanie kosztów inwestycji, określanie kosztów prac związanych z daną inwestycją

Robert Domański tel. 81 458 61 95                     
 e-mail:  inwestycje@um.pulawy.pl


Wydział Planowania Przestrzennego

Określanie czy dane zadanie jest zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

Paweł Oroń tel. 81 458 61 29                   
 e-mail: urbanistyka@um.pulawy.pl


Wydział Nadzoru Komunalnego i Spraw Lokalowych

Gospodarka komunalna

Andrzej Kramek tel. 81 458 60 94          
e-mail: komunalne@um.pulawy.pl

Adam Giza tel. 81 458 60 84                  
e-mail: mieszkania@um.pulawy.pl


Wydział Inwestycji

Planowanie i realizacja inwestycji miejskich

Krzysztof Szczepański tel. 81 458 61 50   
e-mail:


Zarząd Dróg Miejskich

Utrzymanie dróg, modernizacja oraz remont dróg i chodników

Wiesław Stolarski tel.81 888 40 90                 
e-mail: sekretariat@zdm.pulawy.pl


Dział Zieleni Miejskiej

Zagospodarowanie i utrzymanie zieleni miejskiej, placów i skwerów oraz wyposażeniew elementy małej architektury.

Izabela Giedrojć tel. 81 458 62 93
e-mail: sekretariat@zdm.pulawy.pl


Wydział Edukacji, Sportu i Spraw Społecznych

Kluby sportowe, wydarzenia, rozwój kultury fizycznej, zdrowie publiczne, usługi społeczne, inicjatywy lokalne, współpraca z organizacjami pozarządowymi

Anna Maj tel. 81 458 61 85                   
e-mail: sprawyspoleczne@um.pulawy.pl


Wydział Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej

Imprezy, wydarzenia kulturalne, nadzór nad miejskimi instytucjami kultury, prowadzenie ewidencji zabytków

Magdalena Woźniakowska tel. 81 458 60 81                 
e-mail: promocja@um.pulawy.pl      


 Wydział Ochrony Środowiska   

Ochrona środowiska, gospodarka odpadami, opieka nad bezdomnymi zwierzętami, elektroniczne znakowanie zwierząt

Sylwia Żądełek tel. 81 458 60 95               
e-mail:  srodowisko@um.pulawy.pl 


Straż Miejska

Utrzymanie ładu publicznego, patrole, monitoring

tel. 81 458 61 53           
e-mail: straz.miejska@um.pulawy.pl        

 

 

 

 

Udostępnij na Google+
+ 7 głosów: 7 (100%) 0 -