Informator Miejski - podsumowanie ankiety - Serwis Konsultacji Społecznych Miasta Puławy

Urząd Miasta Puławy, ul. Lubelska 5, 24-100 Puławy, tel. 81 458 60 01, um@um.pulawy.pl   Biuletyn informacji publiczej Urzędu Miasta Puławy

Informator Miejski - podsumowanie ankiety

data aktualizacji: 5 miesięcy temu 2.01.2019, odsłon: 317, ~Justyna Wiejak

W dniach 10-19 grudnia 2018 r. przeprowadzono konsultacje społeczne dotyczące Informatora Miejskiego.

Informator Miejski to publikacja, która zawiera informacje o sprawach, które można załatwić w urzędzie. Mieszkańcy mogą znaleźć w nim również dane kontaktowe i informacje o podległych Urzędowi Miasta Puławy jednostkach, jak również o Radzie Miasta i jej kompetencjach, a także dane dotyczące placówek edukacyjnych, instytucji kultury, sportu i turystyki, ośrodków zdrowia działających w ramach kontraktów z NFZ oraz stowarzyszeń i klubów działających na terenie miasta. Informator trafia do każdego gospodarstwa domowego w Puławach.

Ankietę wypełniło 215 osób. Większość ankietowanych, ponad 78%, odpowiedziała, że kolejna wersja Informatora Miejskiego powinna być wydana. Blisko 70% odpowiadających chce papierowej wersji tej publikacji, prawie tyle samo osób chciałoby, aby informator był dystrybuowany do wszystkich gospodarstw domowych w naszym mieście, natomiast 93% odpowiedzi wskazuje na to, że elektroniczna wersja informatora powinna być dostępna na stronie urzędu miasta.  W pytaniach otwartych mieszkańcy podali propozycje zamieszczenia informacji (których nie było w poprzedniej edycji informatora) m.in. ciekawostek przyrodniczych i historycznych, spisu wszystkich ulic na mapie miasta, kalendarza imprez kulturalnych, miejsc rekreacji, tras ścieżek rowerowych.

Dziękujemy za udział w ankiecie, poniżej prezentujemy jej graficzne podsumowanie.

PODSUMOWANIE ANKIETY

+ 6 głosów: 8 (75%) 2 -
Udostępnij na Google+