Dostosuj wydruk

Budżet Obywatelski 2019

Regulamin Budżetu Obywatelskiego 2019


Zarządzenie w sprawie realizacji działań obiętych procedurą Budżetu Obywatelskiego Miasta Puławy


Zarządzenie w sprawie powołania Zespołu ds. opiniowania projektów zgłoszonych w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Puławy


Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Wyborczej Budżetu Obywatelskiego


Protokół końcowy z głosowania


Zwycięskie projekty

admin

Źródło:

Dodano: 2018.11.28

konsultacje.pulawy.eu